Việc sử dụng Drone

Việc sử dụng Drone
Việc sử dụng máy bay không người lái trong ngành nông nghiệp đang ngày một lớn mạnh như một phần của cách thức tiếp cận hiệu quả để điều hành nông nghiệp vững bền, cho phép các nông gia học, kỹ sư nông nghiệp và nông dân giúp hợp lý hóa hoạt động của họ, dùng phân tách dữ liệu mạnh mẽ để có được những hiểu biết hiệu quả về cây trồng của họ. Ví dụ, giám sát mùa màng được thực hành dễ dàng hơn bằng phương pháp sử dụng dữ liệu bay không người lái để đồ mưu hoạch xác thực và thực hiện những cải tiến liên tiếp, chẳng hạn như dùng mương và phát triển áp dụng phân bón. Sản phẩm có thể được theo dõi xác thực từ nông trại đến ngã ba bằng cách thức dùng vị trí GPS cho mọi điểm trong hành trình, thay vì thu thập dữ liệu theo thời kì và công sức truyền thống hơn.

UAV đặc thù hữu dụng cho việc giám sát chăm chút những khu vực rộng to của đất nông nghiệp, chả hạn như coi xét các nguyên tố như độ dốc và độ cao, để xác định các quy định gieo hạt phù hợp nhất. Khoa học này cũng đã được chứng minh là hữu dụng trong việc có được chiếc nhìn tổng quan về sự xuất hiện và dân số của cây trồng, vì dữ liệu xác thực hơn có thể giúp đưa ra các quyết định trồng lại, cũng như hoạt động tỉa thưa và tỉa cành và cải tiến những mô phỏng cây trồng.
https://globalcheck.com.vn/may-bay-phun-thuoc-globalcheck-co-dat-khong-n4225.html