Thực phẩm biến đổi gen là gì?

Có 1 sự đồng thuận công nghệ rằng thực phẩm hiện có có nguồn cội từ cây trồng biến đổi gen không gây ra rủi ro to hơn cho sức khỏe con người so với thực phẩm thông thường, nhưng mỗi thực phẩm biến đổi gen cần phải được kiểm tra từng trường hợp cụ thể trước lúc đưa vào sử dụng. Ngoài ra, các thành viên của công chúng ít có khả năng hơn các nhà kỹ thuật nhận thức thực phẩm biến đổi gen là an toàn. Tình trạng pháp lý và quản lý của thực phẩm biến đổi gen khác nhau tùy theo quốc gia, với một số đất nước cấm hoặc tránh chúng, và một số đất nước khác cho phép chúng với những mức độ quy định khác nhau.

các người phản đối cho rằng những rủi ro sức khỏe trong khoảng thời gian dài chưa được Phân tích đầy đủ và đề nghị phổ thông cách thức kết hợp khác nhau của việc rà soát bổ sung, dán nhãn [167] hoặc loại bỏ khỏi thị trường.
Quy định của chính phủ về phát triển và phát hành GMO rất khác nhau giữa các quốc gia. Sự dị biệt rõ rệt tách biệt quy định về GMO ở Hoa Kỳ và quy định về GMO ở Liên minh Châu Âu. [27] Quy định cũng khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng của sản phẩm. Thí dụ, một loại cây trồng không sử dụng làm cho thực phẩm thường không được những cơ quan có phận sự về an toàn thực phẩm coi xét. [173] Quy định của châu Âu và EU giảm thiểu hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới: Trong năm 2013, chỉ có 1 giống ngô / ngô và một giống khoai tây được bằng lòng, và 8 quốc gia thành viên EU đã không cho phép

https://globalcheck.com.vn/thuc-pham-bien-doi-gen-gmo-va-nhung-tac-hai-it-biet-den